AnylinQ versnelt Europese groei met vestiging in Spanje

Data management expert AnylinQ heeft op 9 januari de Huawei Value Added Partner (VAP) status bereikt. De VAP status wordt door Huawei alleen toegekend aan partners die aan alle eisen voldoen op het gebied van technische kennis, klanttevredenheid en behaalde omzet. Aan de toekenning van de VAP status ging een klanttevredenheidsonderzoek door Huawei vooraf.

Waardevol voor de klant

Het behalen van de VAP status zal bijdragen aan de gezamenlijke ontwikkeling van de Nederlandse Enterprise IT markt door Huawei en AnylinQ. Op de korte termijn biedt de VAP status extra zekerheid voor klanten van AnylinQ. De benodigde certificeringen van de AnylinQ experts in combinatie met het grote volume en klanttevredenheid tonen namelijk de expertise van AnylinQ op vlak van het Huawei portfolio.

Focus op technische kennis werpt vruchten af

AnylinQ ziet specialistische technische kennis als het fundament voor goede dienstverlening. Er wordt daarom volop in certificering en bijscholing van de engineers geïnvesteerd. Dit werpt niet alleen vruchten af voor de klanten van AnylinQ maar zorgt ook dat AnylinQ qua kennis ruimschoots aan de condities van de Huawei partnerstatus voldoet.

Hoge waardering onder klanten

Huawei heeft een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder klanten van AnylinQ. Hieruit kwam naar voren dat de technische oplossingen en de geboden support positief gewaardeerd worden.

Omzeteisen ruim behaald

De verkopen van Huawei apparatuur door AnylinQ vertonen een sterk stijgende trend. Ook dit verkoopvolume is één van de VAP status criteria. Bij toekenning van de VAP status had AnylinQ anderhalve keer het benodigde volume verkocht.

“AnylinQ helpt ons groeien”

“Huawei maakt een sterke groei door binnen de server- en storage markt. Daarbij worden steeds hogere eisen gesteld aan de dienstverlening rondom de toepassing van de apparatuur. We zijn verheugd dat AnylinQ zo snel van partner is uitgegroeid tot het VAP partner niveau. Het toont dat AnylinQ haar ambitie en groeidoelstellingen werkelijk realiseert. Daarmee is AnylinQ een partner die ons helpt om onze groei door te maken.”, aldus David Bosch, channel director Huawei Enterprise.

“Huawei gelooft in de ontwikkeling van AnylinQ”

“Wij zijn bijzonder trots op het behalen van dit nieuwe niveau. Het toont het geloof van Huawei in de verdere ontwikkeling van AnylinQ en bewijst dat onze klanten tevreden zijn.”aldus Dennis Kuipers, directeur AnylinQ