AnylinQ levert Huawei high performance storage aan Pondres

Pondres behoort tot de absolute top in Nederland op het gebied van data gedreven marketing. Het bedrijf ondersteunt andere bedrijven als uitvoerder, adviseur of zelfs regisseur van het communicatieproces. Hierbij kan het gaan om de verzorging van offline en online marketing en communicatie, maar ook om diverse print-, mail- en fulfilmentoplossingen. De ruim 150 medewerkers van Pondres werken dagelijks met digitale content, en gebruiken en produceren veel (grafische) informatie. Snelle beschikbaarheid van data is dan ook van groot belang. Daarnaast vereisen de applicaties ten behoeve van de fabrieksaansturing (Microsoft Navision ERP), de dynamische documentverwerking (GMC) en de prepress tooling, snelle datatoegang om goed te kunnen functioneren.

Het bestaande opslagsysteem voldeed niet meer aan de gestelde (toekomst)eisen en was aan vervanging toe. Daarom heeft Pondres voor het Huawei OceanStor 5500 SAN van AnylinQ gekozen. Met deze aanschaf heeft Pondres storagefaciliteiten in huis gehaald die behoren tot het topsegment. AnylinQ heeft samen met Pondres de omgeving zo ingericht dat deze specifiek op de situatie van Pondres is toegesneden. Auto-tiering-functionaliteit regelt de gewenste performance en capaciteit op automatische wijze, waardoor adaptatie en versnelling van datatoegankelijkheid plaats kan vinden. Een must voor Pondres gezien de omvang, intensiteit en groei van haar digitale dataverwerking.

AnylinQ heeft de implementatie reeds afgerond. Koen Arts, ICT-manager van Pondres, over de samenwerking: “De nieuwe storageomgeving is al een tijdje in productie. Wij zijn tevreden over de prestaties en het uitgevoerde implementatietraject door AnylinQ. De omgeving is binnen planning en budget opgeleverd en de reacties van onze medewerkers over de performance zijn positief. Met deze investering heeft Pondres wederom een belangrijke randvoorwaarde ingevuld in de verdere doorontwikkeling van de digitale dienstverlening.”