Radboud UMC kiest voor dataprotectie van AnylinQ

Het Radboud UMC of voluit Radboud universitair medisch centrum is het academisch ziekenhuis in Nijmegen dat samenwerkt met de Radboud Universiteit Nijmegen. Het maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Het ziekenhuis heeft een 953 bedden en ongeveer 10.300 medewerkers. Ruim 3200 studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde en molecular mechanisms of disease worden in het Radboud UMC opgeleid. De (medische) afdelingen van het Radboud UMC willen topkwaliteit bieden in patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

Een goede en continu beschikbare ICT-omgeving is noodzakelijk om het verschil te kunnen maken in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleidingen. Voor het realiseren van de continuïteit van de IT voorzieningen heeft Radboud UMC een contract afgesloten met AnylinQ voor IT Backup- & Recovery tot eind 2019. De data en applicaties van het ziekenhuis worden veiliggesteld met CommVault Enterprise backup & recovery software. CommVault – in 2016 voor de 6e keer op rij uitgeroepen door Gartner als leader in het Magic Quadrant voor Enterprise backup- & recovery – is geschikt voor het integraal managen van zeer grote hoeveelheden bedrijfsdata. Momenteel wordt bij Radboud UMC zo’n 800 Terrabyte aan data in CommVault gemigreerd. In het ontwerp wordt data op meerdere plaatsen veiliggesteld, zodat bij calamiteiten vanuit een alternatieve locatie systemen snel operationeel kunnen worden gemaakt. Zo is de bedrijfscontinuïteit van het ziekenhuis optimaal geregeld.

AnylinQ voorziet Radboud UMC de komende jaren van advies, support en ondersteuning op de omgeving. Gedurende de samenwerkingsovereenkomst wordt een innovatieroadmap samengesteld om het data management van Radboud UMC naar een hoger niveau te ontwikkelen.