Datacenter van de toekomst is van software

[Door Elger Bouwman , Commercieel directeur AnyLinQ Group]. IT-infrastructuren van bedrijven zijn in toenemende mate software defined en niet meer gebaseerd op de functionaliteit van hardwarecomponenten. De flexibiliteit, schaalbaarheid en automatisering die deze transformatie oplevert, maakt organisaties goed voorbereid op de op handen zijnde revolutie in data-intelligence.

Nog niet zo heel lang geleden was het maken van een nieuw ontwerp van een IT-infrastructuur vooral een kwestie van het bij elkaar zoeken en aan elkaar passen van de juiste hardware. Voor storage keek je naar Netapp of EMC, voor servers naar HP of Dell, voor virtualisatie naar VMware, Red Hat of Microsoft en voor netwerkswitches bij Cisco of Huawei. De functionaliteit van de gekozen appliances bepaalden de mogelijkheden en kwaliteiten van het ontwerp. En had je eenmaal je keuze voor leveranciers gemaakt, dan bestond de bulk van het werk in het aan elkaar koppelen en configureren van de verschillende componenten.

Commodity

Deze manier van werken is sinds tien jaar langzaam aan het veranderen door de steeds belangrijkere rol die software inneemt in het datacenter. Hardware is een commodity aan het worden, de kwaliteiten en functionaliteit van de infrastructuur wordt bepaald door de software die op appliances staat. Iedere leverancier is er op zijn eigen manier mee bezig. VMware heeft bijvoorbeeld zijn virtualisatiesoftware verder gespecialiseerd en kan ondertussen naast servers ook appliances als switches, storage en firewalls aansturen, met elkaar laten samenwerken en met functionaliteiten verrijken. Open Source communities hebben interessante toolsets ontwikkeld als Puppet en Docker waarmee je netwerken en SAN kan orkestreren. En ook partijen als Cisco, HP en Dell zijn allemaal op hun manier bezig met het software defined maken van hun apparatuur.

Software is makkelijker aan te passen en stelt bedrijven in staat om eenvoudiger automatiseringsslagen te maken. Mooi voorbeeld van de tendens naar software defined is een project dat we sinds kort bij Carante groep doen, een samenwerkingsverband van dertien zorginstellingen met vestigingen over heel Nederland. De IT-afdeling van Carante beheert een centrale private cloud van waaruit het al die locaties van de juiste applicaties voorziet. Die private cloud wordt nu helemaal ingericht op basis van softwareoplossingen van VMware. Beheerders kunnen in het nieuwe model via één interface zaken als het toewijzen van processingkracht en storage, en de routing van applicaties realiseren. De software zorgt ervoor dat alle hardwarecomponenten zijn gekoppeld en precies zo draaien dat alles samenwerkt.

Voorsorteren

Het software defined datacenter levert Carante groep op korte termijn vooral flexibiliteit op. Beheerders waren eerder veel tijd kwijt met het beheer van de infrastructuur en moesten veel handmatige aanpassingen doen wanneer één van de dertien vestigingen een nieuwe applicatie in gebruik wilde nemen. Dat werk wordt bespaard en stelt de IT-afdeling in staat tijd te stoppen in andere activiteiten. Het nieuwe ontwerp geeft bovendien meer controle op data. Data uit verschillende bronnen en IT-systemen kunnen makkelijker worden samengevoegd, verbeterd, verrijk en opgeschoond. En door die verbeterslag op het gebied van data integratie kan Carante groep eenvoudiger aan wetgeving voldoen. Volgens de AVG-GDPR die in mei dit jaar van kracht gaat zijn is het belangrijk dat je weet waar persoonsgegevens staan en deze kan opvragen en verwijderen wanneer daarom gevraagd wordt. De nieuwe datamanagementinfrastructuur zorgt ervoor dat de Carante groep aan die regels kan voldoen.

Het grootste voordeel is mijn inziens dat Carante groep nu klaar is voor de toekomst en echt kunnen nadenken over hoe ze de kracht van data willen benutten. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een zorgportal voor cliënten, het verbeteren van het kennismanagement binnen de organisatie of de inzet van nieuwe domotica. De IT-afdeling krijgt in feite een veelzijdiger rol binnen de organisatie: die van innovator. Data zijn daarbij een middel om de dienstverlening te optimaliseren, niet enkel een last die beheerd en gecontroleerd dient te worden

Een revolutie op het gebied van data-intelligence is alleen mogelijk als je ook je IT-infrastructuur op orde hebt. En de beweging naar software defined is daarbij een belangrijke stap. Organisaties die daar nu mee aan de slag gaan, lopen straks vooraan bij de op handen zijnde revolutie in data-intelligence.