Gemeente Heerenveen kan bij systeemuitval snel dienstverlening voortzetten met actuele data

De Gemeente Heerenveen maakt gebruik van grote hoeveelheden persoonsgegevens. In het geval van een calamiteit moeten deze gegevens en de servers waarop deze zich bevinden zo snel mogelijk weer beschikbaar zijn – zonder dat dit veel complexe handelingen en dataverlies met zich meebrengt. Om die reden voorzag AnyLinQ de gemeente van de disaster recovery-oplossing.

Download klantcase