Vast in je technologiereflex? Zo kom je er vanaf!

Wanneer het gaat over innovatie, denken veel bedrijven vooral aan de technische kant die daarbij komt kijken. En dat is een misvatting, want het succes van een innovatie wordt voor een belangrijk deel niet door de techniek bepaald. De organisatie en de bedrijfscultuur is vele malen belangrijker.

Als Business Development Executive ben ik dagelijks betrokken bij innovatietrajecten. En ik ben er daardoor ook regelmatig getuige van hoe de oogkleppen van de technologie ervoor zorgen dat mensen niet breder kijken. Vragen als ‘zijn containers voor ons de oplossing?’ of ‘past deze tech binnen ons huidige technologielandschap’ domineren de discussie. Vragen als ‘heeft de business dit nodig?’ of ‘waarom willen we deze technologische verandering eigenlijk?’ worden nauwelijks behandeld.

Het gevolg is dat de risico’s dat een project mislukt toenemen. De business begrijpt niet goed waar het project voor is en negeert de activiteiten van de IT-afdeling. De technologie wordt nauwelijks gebruikt en er ontstaat shadow-IT (met alle nadelige gevolgen).

Proces, cultuur en technologie
Mijn inziens komen er drie zaken kijken bij innovatietrajecten: proces, cultuur en technologie. Een innovatieproces beschrijft het traject dat moet worden doorlopen om een verandering in de organisatie door te voeren. Wie zijn er betrokken en wat is hun inbreng? Hoe snel of groot is de verandering? En hoe ga je de verandering borgen? Vroeger werd er qua proces vooral geleund op watervalmethodes en ‘big bang’ implementaties. Tegenwoordig werken de meeste organisaties agile en zijn innovatieteams idealiter zelfsturend.

De tweede belangrijke driver voor innovatie is de (bedrijfs)cultuur. Wat is de mindset van werknemers? Staan ze open voor verandering? Of werken ze liever met hun oude tools en middelen? Innovatiecultuur is met name noodzakelijk bij de IT-afdeling zelf. Willen ze ook buiten gebaande paden treden?

En tot slot is er de technologische kant.  Blockchain, microservices, containers.. en alles daar tussenin. Deze kant van innovatie krijgt doorgaans wel genoeg aandacht.

Drie stappen
Als je als bedrijf succesvol wil innoveren, moet je alle drie de pijlers voor innovatie goed op orde hebben. Met name het proces en de cultuur verdienen aandacht. IT-managers en innovatiestrategen moeten naar de tekentafel. Wat voor innovatieproces heb ik nu? En waar wil ik naartoe? Hoe zorg ik voor een innovatiecultuur die ervoor gaat zorgen dat innovaties ook beklijven?

Uiteraard zal het voor ieder bedrijf anders zijn te zien waar ingrepen nodig zijn. Een goed begin om het innovatietraject vlot te trekken begint met deze drie aandachtspunten:

  • Er moet een duidelijke vraag vanuit de business ten grondslag liggen aan het probleem. Als die er niet is, is het raadzaam om de benen even stil te houden. Is het dan inderdaad wel zo nodig dat we met deze innovatie aan de slag gaan?
  • Innoveer met kleine stapjes. IT-projecten kunnen onhandelbaar worden naarmate ze groter van opzet zijn. Maar dat is eigenlijk niet eens de belangrijkste reden waarom je met kleine iteraties zou moeten werken. Kleine iteraties zorgen voor zichtbaarheid binnen een organisatie. En dat zorgt voor meer draagvlak en zorgt ervoor dat mensen betrokken zijn bij het project.
  • Betrek je partners bij de innovatie. Je partners hebben veel klanten die allemaal met innovatie bezig zijn en veelal kampen met dezelfde vragen, zoals een migratie naar de cloud of het verzorgen van kostenreductie door ingrepen in de infrastructuur. Laat je informeren en vertrouw op hun advies.

En tot slot zou ik willen meegeven: wacht niet, maar begin gewoon. Faal en begin opnieuw. Alleen zo kan je echt tot blijvende veranderingen komen.

Jeroen Schinkel
Jeroen SchinkelBusiness Development Executive Application Modernization & Innovation
Jeroen Schinkel van Red Hat was één van de sprekers op World of AnyLinQ 2019.